Psychordinace Smrková s.r.o.

psychiatrická a psychologická ambulance

+420 371 430 090 Smrková 23, 312 00 Plzeň

Vnitřní řád zdravotnického zařízení Psychordinace Smrková s.r.o.

Vypracováno na základě platných právních předpisů (Zákon o zdravotních službách č. 372/2011)

Vítáme vás v našem zdravotnickém zařízení. Snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejlépe prospět vašemu zdraví.

Potřebujeme k tomu ale vaši spolupráci, aktivní přístup k léčbě a dodržování vnitřního řádu, který je závazný pro všechny naše pacienty.

Povinnosti pacienta

Práva pacienta

Povinnosti zdravotnického zařízení

Práva zdravotnického zařízení

Děkujeme, že jste se seznámili s vnitřním řádem a že jej respektujete.

V Plzni dne 4.2.2016

Psychordinace Smrková s.r.o.

© 2022 Psychordinace Smrková s.r.o.