Psychordinace Smrková s.r.o.

psychiatrická a psychologická ambulance

+420 371 430 090 Smrková 23, 312 00 Plzeň

Vnitřní řád zdravotnického zařízení Psychordinace Smrková s.r.o.

Vypracováno na základě platných právních předpisů (Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování)

Vítáme vás v našem zdravotnickém zařízení. Snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejlépe prospět vašemu zdraví.

Potřebujeme k tomu ale vaši spolupráci, aktivní přístup k léčbě a dodržování vnitřního řádu, který je závazný pro všechny naše pacienty.

Práva pacienta

Povinnosti pacienta

Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen:

Práva zdravotnického zařízení

Povinnosti zdravotnického zařízení

Zdravotnická dokumentace

Ukončení či odmítnutí zdravotních služeb

Chování v celém areálu zdravotnického zařízení

Vážení pacienti, děkujeme Vám, že spolu s námi dodržujete tento vnitřní řád a věříme, že společně dosáhneme dobrých výsledků při péči o Vaše zdraví.

Vnitřní řád zdravotnického zařízení je platný od 1.11.2022.

Psychordinace Smrková s.r.o.

© 2024 Psychordinace Smrková s.r.o.