Psychordinace Smrková s.r.o.

psychiatrická a psychologická ambulance

+420 371 430 090 Smrková 23, 312 00 Plzeň

Psychiatrická a psychologická ambulance

Zabýváme se diagnostikou a léčbou psychických poruch, a to prostřednictvím psychologických a psychiatrických vyšetření, medikace nebo psychoterapie.

Řešíme celé spektrum psychických poruch. Léčíme dospělé i děti.

Máme uzavřené smlouvy s hlavními zdravotními pojišťovnami (111, 201, 205, 207 a 211) a veškerou péči poskytujeme hrazenou ze zdravotního pojištění.

Spektrum péče

Spektrum péče

Spektrum péče

Spektrum péče

Aktuality

Náš tým

Psychiatrie

Dětská a dorostová psychiatrie

 • akreditace I. typu pro obor specializačního vzdělávání Dětská a dorostová psychiatrie - část vzdělávacího programu - vlastní specializovaný výcvik - povinná praxe (od 12/2016)

Klinická psychologie

Psychoterapie

 • individuální, rodinná, párová - vše pouze ze zdravotní indikace (terapii nařízenou soudem apod. neposkytujeme)

Spektrum péče

Publicita

Spektrum péče

Spektrum péče

Informace pro pacienty


Nad rámec ordinačních hodin nabízíme psychologické služby krizové intervence pro osoby ukrajinské národnosti postižené válkou. (děti a dospělí)


Dle nařízení vlády ČR vstup do zdravotnického zařízení povolen pouze s respirátorem bez výdechového ventilu.


Žádáme klienty s projevy onemocnění dýchacích cest a zvýšenou tělesnou teplotou, aby nevstupovali do zdravotnického zařízení, a pokud možno se předem telefonicky přeobjednali a objednali si zaslání receptů elektronicky nebo poštou.


volejte na nové telefonní číslo 371 430 090

 • Přijímání telefonních hovorů zajišťuje paní recepční. Hovory jsou přijímány ve všední dny od 8:00 do 14:00 hodin. Mimo tyto hodiny není telefonní linka obsluhována.

MUDr. Jana Komorousová, Ph.D.

 • psychiatrie, dětská psychiatrie, psychoterapie, rodinná terapie

Mgr. Pavel Brenkus

 • klinická psychologie, psychoterapie, rodinná terapie

Mgr. et Mgr. Iveta Týblová

 • klinická psychologie, psychoterapie

MUDr. Radka Krejčiříková

 • psychiatrie

MUDr. Renáta Gregorová

 • psychiatrie

MUDr. Jana Jiroušová

 • dětská psychiatrie
 • dlouhodobě nepřítomna

MUDr. Gabriela Rábová

 • dětská psychiatrie
 • dlouhodobě nepřítomna

MUDr. Kateřina Špidlenová

 • dětská psychiatrie

Eva Kochmanová, DiS.

 • psychiatrická sestra

Jana Galdunová

 • recepční

Mgr. Daniel Komorous

 • jednatel

————————————————————

Společnost Psychordinace Smrková s.r.o.

založil MUDr. Jiří Bláhovec

Potřebujete psychiatra nebo psychologa?

Informace pro pacienty

 • Psychiatr je lékař, může tedy předepisovat léky. Řeší většinou závažnější psychické problémy. Může provádět i psychoterapii.
 • Klinický psycholog vystudoval filozofickou fakultu obor psychologie, není tedy lékař, nepředepisuje léky. Provádí klinická psychologická vyšetření a léčí pomocí psychoterapie, tedy rozhovory o potížích a problémech, které pacienty trápí.
 • Psychoterapie je léčbou dlouhodobou, ale smožným trvalým efektem. Dále psycholog používá relaxační techniky.
 • Není vhodné, aby dítě i rodiče léčil jeden psychiatr nebo psycholog, pokud se nejedná o rodinnou psychoterapii.
 • Pokud si nejste jisti, které vyšetření nebo péči potřebujete, poradí vám v telefonickém rozhovoru naše sestra.

Na všechna první vyšetření u nás přineste:

 • kartičku pojišťovny
 • lékařské zprávy ze všech předchozích důležitých vyšetření
 • u dětí zdravotní průkaz (knížka pravidelně doplňovaná dětským lékařem)


Na psychologické vyšetření přineste:

 • brýle, pokud je potřebujete na čtení a psaní
 • doporučení od praktického nebo jiného lékaře

© 2022 Psychordinace Smrková s.r.o.